Kenmerken: pro-actief, breed maatschappelijk geëngageerd, hartelijk aan de natuur, creatief out-of-the-box denkend, cultuurminnend, kennisweetgraag, autodidact, analytisch, relativerend.  Hobby’s: lezen,…

Comorbiditeit
Eén handicap?
Eén beperking?
Was dat maar waar.
Alsof er niets anders aan de hand is.
Legio andere problemen dolen

Volkomen onsamenhangend

Om mij heen.
Zwervend mij omringend.

Zonder duidelijke logische samenhang.
Complexe problematiek.
Opeengestapeld.
Continu dreigen om te vallen.
En vervolgens te bezwijken?
Totaal geen overzicht.
Oorzaak of gevolg?
Probeer dat maar eens te doorgronden.
Wirwar.

Pijnlijk vaak ervaren.