Kenmerken: pro-actief, breed maatschappelijk geëngageerd, hartelijk aan de natuur, creatief out-of-the-box denkend, cultuurminnend, kennisweetgraag, autodidact, analytisch, relativerend.  Hobby’s: lezen,…

Onderstaande brief stuurde ik -namens de landelijke Klankbordgroep Banenafspraak- in september aan de Tweede Kamer. Graag deel ik deze met je. Ik ben benieuwd hoe jij aankijkt tegen het verhaal van mensen zoals Marloes en wat jouw oplossing zou zijn om jonge mensen als Marloes de kans te geven om met succes hun studie te kunnen voltooien. Deel je reacties onder mijn blog.

 

Aan de Tweede Kamer, Commissie Onderwijs
Binnenhof 4
2513 AA  ‘s-Gravenhage

 

Geen stage, geen diploma

Zomaar een student met een vastgestelde arbeidshandicap. Laten we haar hier Marloes noemen. Marloes studeert Communicatie op mbo-niveau. Marloes heeft nog nooit betaald gewerkt. Het kost haar verschrikkelijk veel moeite om een geschikte stageplek te vinden waar ze mag beginnen. De bedoeling is dat zij zes maanden lang vier dagen per week stageloopt. Tijdens gesprekken vooraf is zij open over haar beperking. Bij haar eerste poging krijgt Marloes na anderhalve week te horen: “Dit gaat het, ondanks je inzet, niet worden. Je bent te traag.” Bij haar tweede poging, bij een ander bedrijf, na een maandje: “Je moet nog veel leren en blijkt te langzaam voor ons. Je mag nog één opdracht doen en daarna scheiden onze wegen.” Marloes loopt hierdoor forse studievertraging, extra studieschuld, stress, een laag zelfbeeld en frustraties op.

Waarschijnlijk zou een werkgever met Marloes als medewerker in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en een jobcoach. Helaas heeft Marloes –die ook maanden later nog steeds op zoek is naar een stageplek- daar momenteel niets aan.

De toekomst van Marloes staat op het spel

Het is te hopen dat het Marloes lukt om in de nabije toekomst alsnog zes maanden bij één bedrijf stage te lopen. Zonder stage geen diploma voor Marloes. En dat betekent minder toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Misschien zou dit probleem –waar veel meer mensen met een handicap tegenaan lopen- opgelost kunnen worden met behulp van jobcoachinzet. Helaas is een jobcoach geen bestaande voorziening voor mensen met een arbeidshandicap die voltijds studeren. Waarom eigenlijk niet? Hoe kan iemand die eigenlijk een jobcoach nodig heeft dan succesvol stagelopen?

Ik verzoek u zorg te dragen dat dergelijke studenten die voltijds vervolgonderwijs volgen een jobcoach bij hun stage kunnen krijgen.

Met vriendelijk groet,

Niklas van Cassel

Oproep

Brief van Tweede Kamer

Antwoordbrief Tweede Kamer