BroedplaatsZ is niet 'alleen maar' een plaats waar zorggebruikers hun ervaringen delen. Je deelgenoot maken van hun dagelijkse…

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de reacties en steunbetuigingen die de lezers van Broedplaatsz hebben achter gelaten op de site en social media kanalen.

Met vriendelijke groet,

Familie de Gooijer

0