Ik ben Arnie Craninckx (1963) en heb in 2010 een herseninfarct doorgemaakt. Op advies van mijn ergotherapeute van…

Hersenletselcongres 2018

Elkaar vinden en verbinden.

Leren van en met elkaar.

Dit was het thema van deze dag.

5 November jl. stond ik al om iets na 9 uur in Ede, bij Congrescentrum ReeHorst voor een lange dag in hersenletselland.

Ik had bijna een uur de tijd om bij te komen van de reis en een kopje koffie te nuttigen. In dat uurtje heb ik veel bekenden gesproken, het worden er steeds meer die mijn gezicht ergens van herkennen. Dat is leuk, want daardoor wordt ook mijn ervaringsdeskundigheid meer ontwikkeld.

Klokslag 10 uur begon de dag door dagvoorzitter Paula Udondek. Ze hield er gedurende het ochtendprogramma flink de vaart in, wat ook nodig was. Sprekers waren uitermate enthousiast.

Margriet Sitskoorn (hoogleraar klinische neuropsychologie Universiteit van Tilburg) begon met een uiteenzetting over het maakbare brein. Hierin vertelde ze dat het brein een enorme plasticiteit heeft. Hersenen worden gevormd mede door gedrag en omgeving. Ze liet zien dat we door ons gedrag zelf onze hersenen kunnen vormen en zo beter kunnen functioneren. Gemakshalve ging ze aan het feit voorbij dat vele mensen met hersenletsel dusdanig last hebben van overprikkeling, dat ze er letterlijk ziek van zijn en niet mee kunnen doen in onze maatschappij. En dan bedoel ik niet de term ‘prikkelbaar’, maar ‘overprikkeld’.

Helene Voogdt (parttime directeur Kennisnetwerk CVA Nederland) en Peter Brouwers (manager bij Pauwer) mochten 2 nieuwtjes lanceren. Het eerste nieuwtje was de ontwikkeling van Breinlijn West-Brabant www.breinlijn.nl  en de oprichting van de Hersenletselalliantie www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/hersenletsel-alliantie-opgericht

Deze initiatieven geven aan dat de samenwerking in de formele en informele zorg rondom mensen met hersenletsel van groot belang is. Deze mensen hebben een sluitende zorg en ondersteuningssysteem nodig.

Berber Wesseling (projectleider bij NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder) liet zien, dat veerkracht erg belangrijk is bij hersenletsel. Door elastiekjes aan elkaar te knopen, ontstond er een flexibel netwerk over de hele zaal. Ik kan dat volmondig beamen, getuige ook de ondertitel van mijn boek ‘Prettig verstoord brein’, ‘humor als veerkracht’.

Dit was het einde van het ochtendprogramma.

Na een welverdiend kopje koffie, sloot ik aan bij de interactieve workshop ‘Durf jij een ervaringsdeskundige effectief in te zetten in de revalidatie’, van Harmen Hidding en Ruth Wobma.

Harmen is ervaringsdeskundige en zet zijn ervaring in bij Reade. Hij is geen behandelaar, maar wordt wel ingezet indien de revalidant daar behoefte aan heeft. Hier komt het thema verbinden sterk naar voren.

Ruth is ergotherapeute bij Reade en vertelde over het nut van de ervaringsdeskundige, de laagdrempeligheid en de mogelijkheid voor de revalidant om iemand te spreken die begrijpt wat er speelt bij iemand met hersenletsel.

Pauze.

In de pauze snel wat gegeten en weer veel mensen gesproken. Ook ben ik even de informatiemarkt opgegaan en geluisterd en gekeken wat deze bedrijven/instellingen te bieden hadden.

De tweede workshop die ik volgde was van Leonie Derksen (proces- en leerbegeleider bij Siza en docent bij AXON leertrajecten). Deze workshop ging over ‘Verlies en rouw bij NAH. Meer weten helpt.’

Leonie vertelde dat hersenletsel de mens confronteert met verlies en rouw. Chronisch verlies. Verlies dat blijvend is en steeds opnieuw op de voorgrond treedt. Levend verlies heet zoiets. Ik wijs u hierbij op een pagina van hersenletsel-uitleg, wat uitlegt wat levend verlies precies is. www.hersenletsel-uitleg.nl/ermee-omgaan/rouw-bij-nah-levend-verlies

Na een korte pauze sloot ik aan bij de laatste workshop van de dag, die van Niels Farenhorst (psycholoog en docent, werkzaam bij de Saxenburgh Groep). Deze workshop was genaamd ‘Prikkel jij of prikkel ik’.

Niels vertelde dat prikkelbaarheid en prikkelbaar gedrag erg vaak voorkomt bij hersenletsel. Dit kan zich uiten in irritatie, boosheid, of zelfs agressie. Dit hangt samen met een verhoogde neurologische prikkelgevoeligheid, emotionele instabiliteit en impulsiviteit. Nogmaals, niet te verwarren met Overprikkeling. Dat is heel iets anders. Lees maar op www.overprikkeling.com/wat-is-overprikkeling

Ik ben blij dat Zorgbelang Brabant|Zeeland het mogelijk maakte dat ik deze dag mocht bijwonen. Het was een vermoeiende, maar waardevolle dag, met een mooi thema.

Ook ik heb weer vele mensen gevonden en ook verbindingen gezien die de zorg voor mensen met hersenletsel completer maken.

Arnie Craninckx