BroedplaatsZ is niet 'alleen maar' een plaats waar zorggebruikers hun ervaringen delen. Je deelgenoot maken van hun dagelijkse…

De doelstelling van BroedplaatsZ is tweeledig. Het goed in beeld brengen van mensen met zichtbare en onzichtbare beperkingen bij gemeenten die voor een groot deel verantwoordelijk worden voor zorg (Wmo). Tegelijkertijd wil BroedplaatsZ de beeldvorming over mensen met beperkingen beïnvloeden.

Helaas moeten we constateren dat mensen met psychiatrische beperkingen nog altijd te maken hebben met stigma en vooroordelen. Twee doelstellingen die een-op-een overeenkomen met doelstellingen RIBW Brabant.

Steeds meer zie ik dat het ons goed lukt om hier samen, medewerkers en cliënten, in op te trekken. BroedplaatsZ wordt, vanuit RIBW Brabant, gevoed vanuit jong@work, een jongeren initiatief. Een schoolvoorbeeld van een vitale coalitie van formele met informele zorg.

Wat betreft de eerste doelstelling kunnen we zien dat BroedplaatsZ goed in beeld komt bij gemeenten. We kunnen de positieve blogs lezen van wethouders: Marjo Frenk, Lau Lavooij, Willem Starreveld en Rolph Dols, maar ook van veel andere gasten vanuit verschillende rollen en posities. En wellicht anderen die BroedplaatsZ bezoeken zonder zelf een actieve bijdrage te leveren, maar wat zeker wel zeer zinvol is!

We hebben recentelijk twee werkbezoeken gehad vanuit de directie van het Ministerie van VWS. Daarbij is Marjo Frenk ook aangeschoven als actieve en betrokken wethouder. Onze cliënten zijn uitdrukkelijk aan het woord geweest die een bijzonder duidelijk beeld schetsten van hun situatie. Ik moet zeggen dat onze cliënten dat in tien minuten beter lukte dan menig professional. Ook hier geldt een van de slogans die ik tegenkwam op BroedplaatsZ: “Niets over ons zonder ons!”
Dezelfde ervaring had ik onlangs nog toen we bij de RIBW de Wmo-raad Tilburg op werkbezoek mochten ontvangen. Jullie ambassadeur Eelco was daarbij en deed haarfijn uit de doeken waar het precies om gaat. Eerlijk en oprecht over mogelijkheden, maar ook over beperkingen (nogmaals complimenten Eelco!).
Voor wat betreft de eerste doelstelling van Broedplaatz, de beïnvloeding van beleidsmakers, maar ook in breder verband, werpt het dus zeker zijn vruchten af.

Tweede doelstelling, het beïnvloeden van beeldvorming en bestrijding van stigma. Stigma kan aan twee kanten werken. Enerzijds het zelfstigma en anderzijds het Stigma of Stempel dat je opgedrukt krijgt. Uit recent onderzoek blijkt dat een (te) grote groep jongeren tussen 18 en 24 jaar bang is voor wat de omgeving van psychische klachten vindt. Er heerst nog te veel een cultuur dat psychische klachten niet cool zijn. Het vertellen en het delen van je verhaal maakt je krachtig en geeft zelfvertrouwen. Met andere woorden: BroedplaatsZ werkt herstel bevorderend voor de deelnemers. Een van de deelnemers schrijft daarover: ‘Twitteren heeft me meer opgeleverd dan tien therapeuten bij elkaar!’

De Wmo wordt ook wel de participatiewet genoemd oftewel “iedereen doet mee!” Stigma en vooroordelen verhouden zich slecht tot participeren en meedoen. Ervaringsverhalen vertellen en delen zijn inmiddels bewezen effectief; dat wil zeggen dat het werkt om aan vooroordelen een positieve wending te geven. BroedplaatsZ een eigentijds social mediaproject met een eigenzinnig karakter draagt hier ongetwijfeld aan bij. Het maakt dat de samenleving , de wijk en de buurt meer open staat om te kunnen participeren.
Een samenleving die ook echt van en voor iedereen is. Ieder mens heeft talenten en kan een bijdrage leveren aan een klimaat van wederkerigheid, belangrijk doel van de Wmo. En daar levert BroedplaatsZ een heel wezenlijke en constructieve bijdrage aan.

Wat een fantastisch initiatief hebben jullie; mijn complimenten en alle succes en voorspoed!

Artie van Tuijn,
voorzitter Raad van Bestuur RIBW Brabant
@ribwbrabant

0