Ik ben Arnie Craninckx (1963) en heb in 2010 een herseninfarct doorgemaakt. Op advies van mijn ergotherapeute van…

In deze coronatijd, waarin iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken/blijven, is het voor mij lastig om de dag door te komen op een manier die voor mij zinvol is. Kijk, Netflix en legpuzzels zijn leuk, maar een dag heeft 24 uur en een week heeft 7 dagen, kortom, ik moest bronnen vinden die me hiermee helpen.

Ik heb dus het fenomeen webinar ontdekt. Online te volgen, met de verwarming aan, pot thee bij de hand en gewoon mijn ‘kloffie’ aan als ik dat zou willen. Kloffie wil ik niet, ik wil het gevoel hebben dat ik ‘werk’, dus ik doe nette kleren aan als ik een ZOOM-meeting heb, of zo’n webinar volg. Ja, ook het gedeelte wat je niet kunt zien vanaf je scherm. Dat heeft invloed op mijn soort van productiviteit. (Als je daarvan mag spreken).

Webinars Kennisplein Gehandicaptensector

Deze week had ik een webinar van het Kennisplein Gehandicaptensector. Zij organiseerden ‘coronatafels’ en ik had me daarvoor aangemeld, in de hoop dat ik tijdens deze sessie handvatten en tips zou krijgen om deze lastige tijd goed door te komen. Deze tafels werden vooral georganiseerd omdat het, zeker nu, belangrijk is om mensen te verbinden. En het is voor iedereen ook belangrijk om gezien en bevestigd te worden.

Wat een leuke bijeenkomst was dat. Erg laagdrempelig. Een mooie mix van deelnemers ook. Zowel ervaringsdeskundigen op allerlei gebieden, als zorgmedewerkers en managers zaten om tafel. We konden kiezen uit een aantal onderwerpen, zoals ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’, ‘mentale gezondheid’, ‘bezoekregeling’, ‘herstelzorg’, ‘ethiek’ enzovoort. Er kwamen ter plekke vanuit de groep nog de onderwerpen ‘eenzaamheid’ en ‘gaten in het dagelijks leven’ bij.

Na een kort plenair gedeelte gingen we uiteen in Break Out rooms met bovenstaande onderwerpen. We mochten aanschuiven bij een onderwerp wat ons aansprak, en konden ook naar hartenlust wisselen van room. Dat gaf de mogelijkheid om te snuffelen en te proeven aan alle onderwerpen. Dat leverde interessante gesprekken op. Inhoudelijk ga ik hier nu uiteraard niet op in, maar ik ben een hoop wijzer geworden. Over wat onderwerpen, maar ook hoe ik nu zelf verder kan.

Kennisplein gehandicaptensector heeft nog vijf van zulke webinars. U kunt zich hier aanmelden als u ook geïnteresseerd bent. Ik schuif zeker de volgende keren weer aan, heb nog een week om te bepalen wat ik wil horen en waarover ik het wil gaan hebben. Alles is namelijk mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze bijeenkomsten me verder zullen brengen en me duidelijk zullen maken wat ik nodig heb in deze tijd.

Lekkere koffie

Bovendien, het ZOOM gebeuren heeft natuurlijk ook voordelen, ik hoef nu nergens heen te rijden, de koffie is thuis erg lekker, ik kijk naar buiten naar de vogeltjes en de viooltjes en als het afgelopen is, sluit ik de PC af en kan meteen door naar bed voor de broodnodige rust. Want … het is erg intensief, zoveel foto’s van mensen bij elkaar en zoveel interactie.

Van inzicht naar uitzicht

Ik heb dus een manier gevonden om mijn tijd nuttig te besteden. Er is zoveel mogelijk op dat gebied. Zoveel onderwerpen, op zoveel vlakken. Voor mij voelt het als een snoepwinkel. Kwestie van kiezen. Ook de online conferenties, congressen en andere interessante bijeenkomsten zijn nu ineens voor mij letterlijk bereikbaar. Natuurlijk mis ik de sfeer en de ontmoetingen (en de lekkere lunches), maar qua inhoud is het werkelijk waardevol. Ik hoop dat eenieder die vastloopt in de situatie hoe die nu is, ook zijn/haar weg zal vinden.

Om maar een quote uit ‘Prettig verstoord brein’ aan te halen:

Ik vind de weg, of ik maak er één, maar komen zal ik er.

Stay safe!

Arnie