BroedplaatsZ is niet 'alleen maar' een plaats waar zorggebruikers hun ervaringen delen. Je deelgenoot maken van hun dagelijkse…

Bij BroedplaatsZ twitteren en/of bloggen mensen die zorg gebruiken of die zorg verlenen over hun leven. Het doel is enerzijds om beleidsmakers te informeren en met hen het gesprek aan te gaan en anderzijds om beeldvorming en stigma aan te pakken. We gaan niet alleen online het gesprek aan maar ook offline. We vertellen ons verhaal op symposia, bij congressen en zitten geregeld aan tafel bij beleidsmakers om onze kijk op zorg te delen. Onze ervaring is dat mensen, in dit geval dan ook vooral beleidsmakers en (zorg)professionals, vaak niet weten wat er speelt bij mensen. En door onze verhalen te delen, offline en online, komt er meer begrip. Bij tijd en wijle levert het overigens ook stevige discussies op!

Vanuit BroedplaatsZ zijn we altijd op zoek naar mensen die ook graag hun verhaal willen delen. Wat we merken, is dat er veel mensen zijn die graag hun ervaringen willen vertellen, maar dat ze niet altijd weten hoe ze dit kunnen doen & wat de impact kan zijn wanneer je dit online doet.

Daarom organiseren we op 19 juni aanstaande een bijeenkomst waarin deelnemers meer vertellen over het project en waar voldoende ruimte is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur op het kantoor van Zorgbelang Brabant, Ringbaan Zuid 44 in Tilburg.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat komt op 19 juni, stellen we het op prijs wanneer mensen zich aanmelden via ebraas@zorgbelang-brabant.nl.

0