“Wat doe jij nou eigenlijk de hele dag?” Dat is een vraag die ik veel hoor van mensen…

Ik vond medezeggenschap een moeilijke term. Verwanten en clienten hebben zeggenschap in het collectief belang. Nu is er soms een gapend gat tusen de visie van verwanten en onze visie op zorg, voortvloeiend uit de WMO.
Dus hoe moet dat nou met de medezeggenschap? Moet heel het beleid ineens anders dan? Eerlijk gezegd kreeg ik er een zwaar hoofd van.
Na een ontzettend leuke thema ochtend over medezeggenschap met verwanten, clienten en personeel blijkt het allemaal niet zo moeilijk te zijn. Alles lijkt te staan of vallen met ontmoeting en elkaar uitnodigen tot ontmoeting, in gesprek gaan, elkaar informeren, transparant zijn en elkaar vooral horen.
Dat kunnen we! Warempel, we zijn er al mee bezig.

0