Hierbij zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Lotte en ben 28 jaar. Ik woon op mezelf in…

Vandaag was officieel de laatste bijeenkomst van de minor. Ik heb alle studiepunten behaald en daarmee komt er een einde aan een gewaagd maar tegelijkertijd mooi avontuur.

Waarom gewaagd? Omdat de minor alleen aangeboden wordt in Utrecht. Dit betekende voor mij ruim een uur reistijd buiten de spits, maar in mijn geval langer omdat ik midden in de spits moest reizen. Daarnaast kreeg ik te maken met de reguliere studielast. Aangezien ik door mijn beperking een beperkte belastbaarheid heb, wist ik niet of ik het fysiek gezien vol zou houden.

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn hart te volgen en de uitdaging aan te gaan. Dit omdat de minor “Beroepsmatig omgaan met rouw- en verliessituaties.” past binnen mijn toekomstbeeld en mijn passie. Ik wilde in ieder geval tegen mezelf kunnen zeggen: “Je bent de uitdaging aangegaan en hebt het geprobeerd”.

Zo gezegd, zo gedaan! Ik ben heel erg blij dat ik deze minor heb kunnen volgen en positief heb kunnen afsluiten. Ik heb uiteraard mijn kennis en vaardigheden vergroot op het gebied van rouw en verlies, maar mocht daarnaast ook getuige zijn van mooie en aangrijpende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals. Kortom, ik had het absoluut niet willen missen!

Hoe nu verder? Het komende half jaar is een rustigere periode. Ik houd mij dan bezig met het behalen van een aantal vakken uit leerjaar 2. Dit omdat ik een aangepast studieprogramma volg en de studie binnen vijf jaar afrond in plaats van vier.

Hier ben ik eerlijk gezegd wel blij mee. De minor was zoals gezegd heel geslaagd, maar heeft fysiek en mentaal ook veel van mij gevergd. Het waren lange dagen en de onderwerpen vaak heftig. Ik merk dat ik echt even bij moet komen en toe ben aan wat rust. Daarnaast heb ik nu de gelegenheid om mij klaar te stomen voor mijn jaarstage die start in september 2018. Daar ben ik nu druk voor aan het solliciteren.

Ik hoop met heel mijn hart dat ik stage mag gaan lopen binnen het medisch maatschappelijk werk. Dit omdat mijn interesse hier ligt en ik op deze manier ondanks mijn beperkingen toch binnen de medische sector kan werken. Daarnaast kan ik dan naast mijn professie ook mijn eigen ervaringen inzetten en ze gebruiken als kracht om anderen te helpen!

Uiteraard houd ik jullie op de hoogte van het vervolg.

0