BroedplaatsZ is niet 'alleen maar' een plaats waar zorggebruikers hun ervaringen delen. Je deelgenoot maken van hun dagelijkse…

tumblr_inline_mm4jwo4zZo1rf5yl5

Nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg en werk komen op de gemeente af. We staan voor de uitdaging om dit goed voor te bereiden en straks ook uit te voeren. Een verantwoordelijke taak, want het raakt veelal kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.

Natuurlijk moeten we onze wettelijke zaakjes goed op orde hebben. Maar daarmee zijn we er niet. Deze nieuwe taken vergen ook een verandering in denken en doen. Alleen dan slagen we erin om dit straks goed op te pakken. En aan te sluiten bij dat wat mensen echt nodig hebben.

De lat ligt hoog. We willen streven naar maatwerk en het accent leggen op wat mensen en hun omgeving nog wél kunnen. Mensen in het gemeentehuis bekwamen zich nu al om zich dit eigen te maken en door het gesprek aan te gaan met mensen uit het veld.

De eerste ervaringen leren ons dat dit een groeiproces is. Soms is het ook een proces van vallen en opstaan. Opstaan doe je door iets bespreekbaar te maken als het onverhoopt mis gaat. Daar leren we van en daarmee laat je mensen in hun waarde.

En dat is een absolute voorwaarde om inwoners passende ondersteuning te bieden voor de beperkingen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Want in Gilze en Rijen zeggen we: iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

 

Wethouder Lau Lavooij

Wethouder Willem Starreveld

Wethouder Rolph Dols

zijn in de gemeente Gilze en Rijen bestuurlijk verantwoordelijk voor de decentralisaties op het gebied van (jeugd)zorg en werk

@gilzerijen

0