Mijn naam is Rosalyn. Toen ik op de universiteit zat, ben ik gediagnosticeerd met een aandoening in het…

Zelf ontdekken van de dingen waar ik tegenaan loop door het autisme was, en is, een lange weg. Het is er altijd geweest en maakt onlosmakelijk deel van me uit. Autisme biedt een verklaring voor de dingen waar ik tegenaan loop. Ik probeer door het opschrijven van mijn ervaringen structuur aan te brengen voor mezelf en het duidelijker te maken aan anderen. Soms denk ik dat dat onbegonnen werk is, om mensen dingen uit te leggen. Mensen snappen het gewoon niet, verzucht ik soms. Er wordt soms bijvoorbeeld gezegd dat ik me verschuil achter mijn autisme. Misschien lijkt dat omdat ik het niet eerder benoemde en het nu ‘ineens’ als kader gebruik.

Het punt is dat ik eerder mijn autisme niet specifiek benoemde, omdat ik niet goed zag dat het daaraan lag. Het niet goed kunnen filteren en ordenen van informatie en als gevolg daarvan mijn moeite in het contact met anderen. Ik openbaarde het omdat ik me er nu pas heel erg bewust van werd dat ik problemen heb met het verwerken van informatie en ook steeds meer negatieve effecten ervaarde in de communicatie met anderen. Ik liep steeds meer tegen mijn grenzen aan.

informatie

Complex

Autisme is heel complex en ook niet iedere persoon met autisme is hetzelfde. In de basis geldt voor mij dat ik niet altijd direct de strekking begrijp van wat er wordt gezegd of bedoeld, omdat ik de betekenis ervan bij elkaar aan het puzzelen ben. Feiten kan ik goed volgen, maar ik vat de intenties soms niet.

Gesprek durven aangaan

Ik begrijp best dat het lastig is voor anderen om hier goed mee om te gaan. Maar ‘ik sta er wel alleen voor’. Voor mij is het veel lastiger: ik heb er dag in dag uit mee te maken. Ook met de vooroordelen en het onbegrip. Ook al wordt het niet benoemd, ik voel het wel. Met elkaar moeten wij daar een weg in vinden. En vooral ook steeds met elkaar in gesprek blijven. Het gesprek durven aangaan over de manier waarop dingen gezegd (of ervaren) worden. Over hoe dat bij de ander aankomt/over komt. Waarom je voelt wat je voelt. Alleen dan kom je nader tot elkaar en ontstaat er meer wederzijds begrip.

 

Rosalyn

+2