Kenmerken: pro-actief, breed maatschappelijk geëngageerd, hartelijk aan de natuur, creatief out-of-the-box denkend, cultuurminnend, kennisweetgraag, autodidact, analytisch, relativerend.  Hobby’s: lezen,…

“Óók de gemeente Tilburg rekt tijd aan zorgtoegangspoort”

 

Helaas ken ik zelf slechts één persoon die onlangs te maken heeft gehad met het aanvragen van een zorgindicatie bij een gemeente. Ondanks dat het vragen naar de ervaringen van diegene daarmee wel zeer steekproefsgewijs is, vind ik het onderstaande kladblokachtige verhaal inhoudelijk veel zeggen.  

 

Een Tilburgse burger aan het woord: “Het is op het moment dat ik dit vertel 16 juni. Meer dan twee maanden geleden heb ik een aanvraag Wmo ingediend bij Loket Z in Tilburg. De gemeente Tilburg adviseert dit te doen uiterlijk zes weken voordat de huidige zorgindicatie afloopt.

 

Op een gegeven moment ontving ik per mail een bevestiging van ontvangst en ook de vraag in welke vorm ik de aangevraagde zorg wens: in natura (ZIN) danwel via een persoonsgebonden budget (PGB). Ik liet weten voor ZIN te kiezen.

Begin juni ontving ik per reguliere post een uitnodiging voor een gesprek bij het maatschappelijk werk in een wijkcentrum.

Tweede week van juni: gesprek inzake Wmo-aanvraag

Wachttijd: 12 minuten.
Gespreksduur: vijf kwartier.
Zonde van de tijd (hierdoor voel ik mij niet geheel serieus genomen): volgens mij had de persoon met wie ik het gesprek voerde niets van mijn redelijk uitgebreid ingediende Plan van Aanpak, een soort persoonlijk plan, gelezen.
Absurd: vooralsnog is er geen koppeling met CIZ-indicatiebestanden geregeld, derhalve geen bewijs dat ik al een zorgindicatie heb.
Ronduit slecht: de privacywaarborging. Zowel in het schrift van de medewerker waar ik wat informatie mocht opschrijven als op het computerscherm waar ik mocht meekijken waren andere zorgaanvragers met naam en geboortedatum direct zichtbaar (in het schrift op dezelfde pagina als waar ik bepaalde informatie mocht opschrijven waren ook de problemen van een andere persoon met naam en geboortedatum zichtbaar). Bovendien ging de maatschappelijk werker herhaaldelijk even weg om iets te pakken, daarbij de grotendeels geblindeerde deur steeds sluitend.
Gelukkig: geen kruisverhoor over mijn -kleine- netwerk: het voelde zeker niet aan als ‘een verhoor’.

‘Binnenkort’, een vage en onduidelijke term voor mij, krijg ik weer bericht. Er bestaat een kansje dat een medewerker alsnog bij mij thuis wil komen voor een aanvullend gesprek. In veel gemeenten gebeurt een huisbezoek (‘keukentafelgesprek’) overigens standaard.

Mijn indicatie, afgegeven door het CIZ, was geldig tot medio juni 2015. Op dit moment al nipt verlopen! Vanwege ‘geen financiering’ heeft de instelling waar ik op een woonvoorziening verblijf er voor gekozen om mij te berichten dat per 1 juli 2015 de woonovereenkomst beëindigd wordt. Waarschijnlijk vinden ze het financiële risico te groot. Op die datum dien ik te verhuizen of al verhuisd te zijn. Hierdoor ontstaan bij mij gevoelens van angst, onzekerheid, ongerustheid en boosheid.” 

Schokkend; dit laat bij mij alle alarmbellen rinkelen, figuurlijk. Hopelijk ook bij de gemeente Tilburg, maar dan letterlijk.

 

Lees ook: http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2015/6/Gemeenten-schieten-ernstig-tekort-bij-Keukentafelgesprekken-1777150W