Hierbij zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Lotte en ben 28 jaar. Ik woon op mezelf in…

Als je mensen vraagt naar de definitie van geluk is de kans groot dat je een diversiteit aan antwoorden krijgt. Geluk is namelijk een subjectief begrip en wordt door ieder van ons anders ervaren en beleeft. Zelf ben ik benieuwd naar wat het alwetende internet mij voor antwoorden voorlegt. Ook op het internet is geen eenduidig antwoord te vinden, hier twee definities van het talrijke aantal dat er te vinden is:

  • Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. (Woorden.org).
  • 1 Gunstige loop van omstandigheden = voorspoed 2 Aangenaam gevoel van iemand die zich verheugd (vandale.nl)

Waarom ik hier over schrijf? Ik heb het geluk gehad dat ik afgelopen vrijdag een lezing van Leo Bormans heb mogen bijwonen.  Hij was bij mij op school om de docenten iets bij te brengen over geluk en wij als studenten mochten hierbij aansluiten. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar mijn interesse was gewekt en ik was nieuwsgiering naar wat hij allemaal te vertellen had over geluk.

Even voor jullie: Leo Bormans is “Ambassador of Happiness & Quality of Life” Hij is een schrijver en een inspirator voor velen onder ons. Hij is auteur van: The World Book of Happiness”, een internationaal succes. Het boek is door de Europees Voorzitter als cadeau verstuurd naar alle wereldleiders met de vraag om geluk en levenskwaliteit op de politieke agenda te zetten Inmiddels heeft Leo Bormans vele titels op zijn naam staan.

In eerste instantie was ik een beetje sceptisch en had ik zoiets van: hoe kan iemand twee uur praten over geluk en dan ook nog in staat zijn om mensen al die tijd te boeien en iets bij te brengen. Maar het is hem gelukt, ik heb twee uur lang aan zijn lippen gehangen, geboeid geluisterd naar zijn verhaal en boodschap en ook nog gelachen en zelfs geknuffeld (was onderdeel van oefening). Het is een echte aanrader om een van zijn lezingen te bezoeken.

Iets wat mij vooral is bijgebleven is dat geluk maakbaar is, ja u hoort het goed! Voor een groot gedeelte is de mate waarin u gelukkig bent beïnvloedbaar door u zelf. Ongeveer 40% wordt bepaald door u genen en 20% wordt beïnvloed door de leefomstandigheden en het geen wat je hebt meegemaakt. Maar voor de overgebleven 40% bent u zelf verantwoordelijk. Dit heeft te maken met uw persoonlijkheid en de kijk op het leven. Stel u zelf maar de vraag: ben ik een optimist of pessimist? En is het glas half vol of halfleeg?

Mensen hebben snel de neiging om te denken dat mensen met een fysieke beperking zielig zijn, dat het leven wel heel erg zwaar moet zijn en dat wij moeten leven met een zware last op onze schouders. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar voor het overgrote deel durf ik te beweren dat de personen in kwestie het zo niet zien. Ook wij kennen het geluksgevoel!

Als ik voor mezelf spreek kan ik zeker zeggen dat ik gelukkig ben! Het leven is zeker niet altijd gemakkelijk en kent zijn ups en downs, maar voor wie geldt dat niet? Ik heb in mijn leven al een hoop meegemaakt, maar dat heeft mij alleen maar sterker gemaakt en heeft ervoor gezorgd dat ik realistisch ben en geniet van de kleine dingen. Misschien geniet ik zelfs meer dan mensen waarbij alles voor de wind gaat! Ik heb mijn eigen huisje, doe een leuke opleiding, heb lieve vrienden en kan genieten van heerlijk eten en het zonnetje, wat wil je nog meer? Natuurlijk heb ik ook mijn slechte momenten en baal ik als een stekker, maar gelukkig ben ik een optimist en denk dan: Ik kan hier niets aan veranderen, er hooguit het beste van maken!

Als ik om me heen kijk, dan ken ik een hoop gelukkige mensen met een beperking of ziekte. Ze staan veelal volop in het leven en participeren zoveel als mogelijk is. De gedachten dat wij zielig en eenzaam zijn is ouderwets en geldt voor de meeste mensen zeker niet. Dus mijn boodschap: ook wij zijn gelukkig en genieten van het leven. Sta niet stil bij onze beperkingen maar zie onze mogelijkheden en geniet met ons mee!