**op 23 november 2016 is Eelco, gesteund door zijn naasten, in alle rust overleden. Zijn euthanasiewens is op…

Een opgeruimd huis geeft een opgeruimde geest…, Hoe Huishoudelijke Ondersteuning voor een cliënt met psychische problemen herstellend kan zijn.

Wanneer een cliënt met psychische problemen kampt kan zich dat in vele vormen uiten. Een van deze vormen is het verwaarlozen van huishoudelijke taken. Niet omdat de cliënt lui is geworden, maar omdat de dagelijkse gang van zaken en het werken aan zijn herstel al zijn kracht en aandacht kost. De cliënt wilt wel en neemt zich ook steeds voor zijn huishouden aan te pakken, maar keer op keer blijkt het niet te lukken. Dit zorgt voor twee extra problemen bovenop zijn huidige problematiek.

Eentje is heel duidelijk zichtbaar, het huishouden wordt een bende. Was en afwas verzameld zich, evenals stof en rotzooi. Hierdoor wordt het ook steeds lastiger om eraan te beginnen, iets met bomen en een bos. Een andere veel minder zichtbaar probleem is het feit dat de cliënt voor zijn gevoel keer op keer faalt, hij wilt immers wel, maar het lukt niet. Dit gevoel van falen kan al snel doorwerken in andere facetten van zijn leven, waardoor er een neerwaartse spiraal zal ontstaan.

Natuurlijk maakt een begeleider of behandelaar dit bespreekbaar met de cliënt, maar vaak is dit gewoon niet genoeg. De cliënt wilt immers wel, maar het lukt gewoon niet. Uit ervaring blijkt dat de leefomgeving van de cliënt van grote invloed is op de stemming en het zelfbeeld van de cliënt. En hoe beter de stemming en het zelfbeeld hoe groter de kans is dat de begeleiding of behandeling aanslaat en er stappen voorwaarts kunnen worden gezet in het herstel.

Huishoudelijke Ondersteuning kan in dat geval een uitkomst bieden. En met nadruk gebruiken we het woord ondersteuning, de cliënt heeft er namelijk niets aan als het huishouden van hem wordt overgenomen, dit versterkt dan alleen maar het gevoel van falen. Er is ondersteuning nodig, iemand die de cliënt op weg kan helpen en hem (tijdelijk) kan aansturen. Helaas is het alleen vertellen aan de cliënt wat er moet gebeuren niet voldoende, hij weet het immers eigenlijk wel, en is het daarom noodzakelijk dat er ook echt “hands-on” word ondersteund. Dus samen beginnen aan die afwas, samen de was weg werken en op deze manier positieve ervaringen opdoen, die ook het zelfbeeld van de cliënt versterken.

Helaas is dit vaak niet mogelijk binnen de toegekende begeleidingsuren. Hiervoor zullen dus extra uren, lees budget, vrijgemaakt moeten worden. Dit ligt in het huidige tijdperk zeer gevoelig. Maar al snel zal blijken dat deze “extra” investering op het einde van het traject terugverdiend is. Immers omdat de cliënt in een schone en opgeruimde omgeving verkeerd zal deze beter aan zijn herstel kunnen werken, sneller herstellen en daardoor minder lang en/of intensief begeleiding en behandeling nodig hebben.

De huidige aanbieders van Huishoudelijke Hulp zijn voor deze doelgroep helaas minder geschikt. Hun ervaring ligt toch meer bij het overnemen van het huishouden. En hoewel ze voor andere doelgroepen geweldig werk verrichten zal men bij cliënt met psychische problemen al snel expertise te kort komen. Ook is er veel voor te zeggen om het aantal betrokken zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden. Verder is er het voordeel dat wanneer de Huishoudelijke Ondersteuning door dezelfde aanbieder als de begeleiding en/of behandeling gegeven wordt die cliënt reeds bekent is en er gemakkelijker overlegd kan worden. Dit komt de begeleiding en/of behandeling van de cliënt ter goede.

Uiteindelijk zal de cliënt het zelf moeten doen, sterker nog de cliënt wilt het zelf doen. Al wat er nodig is is een beetje extra hulp.

0