BroedplaatsZ is het platform van Zorgbelang Brabant|Zeeland waar gebruikers van zorg bloggen en twitteren over hun dagelijks leven. Daarnaast delen ook professionals hun visie op zorg. De deelnemers van BroedplaatsZ delen wat hen bezighoudt en bloggen over de ‘hindernissen’ en ‘uitdagingen’ in hun leven en/of hun werk.

Via BroedplaatsZ kijken wij mee in de wereld van die ander. Wij delen mee in vreugde en verdriet. En krijgen een beeld van hoe deze ervaringsdeskundigen hun leven leiden en ook hoe professionals de zorg ervaren. Hun kennis en ervaringen kunnen wij gebruiken.

Wie BroedplaatsZ volgt, krijgt meer inzicht in het leven van de deelnemers. Het biedt (h)erkenning en geeft een aanzet tot een kritische blik op de zorg en het gebruik ervan. Mensen met ervaring in de zorg weten heel goed hoe dingen beter en efficiënter kunnen. Daar kun je als beleidsmaker of professional in de zorg gebruik van maken. Zodat beleid beter aansluit op de vraag van de mensen voor wie de zorg bedoeld is.

De blogs op BroedplaatsZ zijn een mooie ingang om het gesprek nog dieper en verder aan te gaan. Door samen in gesprek te gaan, leren wij van elkaar. Zo komen wij tot beter begrip en kunnen wij samen zoeken naar oplossingen.

En zo samen Broeden op betere Zorg!

0