Kenmerken: pro-actief, breed maatschappelijk geëngageerd, hartelijk aan de natuur, creatief out-of-the-box denkend, cultuurminnend, kennisweetgraag, autodidact, analytisch, relativerend.  Hobby’s: lezen,…

Daar ik zelf in november 2014 gesolliciteerd heb naar een vrijwilligersfunctie binnen de Sociale Raad Tilburg en niet werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, besloot ik afgelopen zondagavond weer eens vol goede moed te kijken of de benoemde leden en vooral hun achtergronden ondertussen al op de gemeentelijke internetpagina vermeld staan. De Sociale Raad Tilburg adviseert sinds begin dit jaar het college van B&W en de gemeenteraad over het beleid dat betrekking heeft op het gehele sociale domein en de transities. Naast een onafhankelijke voorzitter bestaat de raad uit ‘ervaringsdeskundigen en/of vertegenwoordigers van de doelgroep of professionals’. Blij zou ik worden van kandidaten die de doelgroepen overduidelijk vertegenwoordigen en meerdere leden hun eigen directe ervaringen kunnen inbrengen. Dat zou toch een zorg minder zijn voor mij. Echter, na het bekijken van de achtergronden, met name naar de beroepsuitoefening van de benoemde leden, heb ik voorzichtig naar een aantal bekenden van mij gemaild dat ik ervaringsdeskundigen zwaar ondervertegenwoordigd vind:http://socialeraadtilburg.nl/leden . Eén van de mailreacties -de minst kwade notabene- welke ik in zeer korte tijd ontving: ‘Volslagen idioot en heel teleurstellend dat de gemeente Tilburg niet echt de verantwoordelijkheid neemt om hier echte ervaringsdeskundigen voor in te zetten. Jammer voor al die gemotiveerde mensen die die taak graag op zich zouden nemen.’ 

Ervaringen van professionals en verwanten, ook de vele zonder enige twijfel geheel goedbedoelde en volkomen nuttige, categoriseer ik doorgaans als: eigen INdirecte ervaringen. Want die ervaringen zijn verkregen via iemand anders. Een wereld van verschil noem ik dat!