Kenmerken: pro-actief, breed maatschappelijk geëngageerd, hartelijk aan de natuur, creatief out-of-the-box denkend, cultuurminnend, kennisweetgraag, autodidact, analytisch, relativerend.  Hobby’s: lezen,…

Eerder deze maand mocht ik aansluiten bij de CEO-Raad op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Goed dat men daar zeker ook geïnteresseerd is in patiënten/(richting-)ervaringsdeskundigen die niet als dusdanig actief zijn op Twitter. Zo wordt een bredere groep in staat gesteld om zijn/haar mening geven.

Jammer dat er vooraf geen huiswerk (lees: nadenkwerk vooraf) doorgegeven was, want dan valt er meestal meer te bespreken in dezelfde tijdsduur!

Als kennismaking deden we een rondje naam, lievelingseten, waar luister je graag naar (en wat verwacht je van deze bijeenkomst)? In mijn geval: spinazielasagne, naar mensen die out-of-the box denken en tegelijkertijd realistisch blijven. Veel deelnemers (van de in totaal zo’n 15 aanwezigen inclusief 4 VWS-medewerkers) kozen bij de luistervraag voor muziek.

Hierna gingen we in groepjes uiteen en bespraken we welke zelfbedachte thema’s wij belangrijk vinden en waar we affiniteit mee hebben. Veel mensen noemden de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en privacy. Zelf noemde ik de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorgsector en meer aandacht voor preventie / positieve gezondheid.
Veelgenoemde ergernis is: de schotten/schuttingen in de zorg, bijvoorbeeld Wmo en Wlz, die voor veel burgers ronduit verwarrend zijn.

Hierna gaven de groepjes voor alle aanwezigen een samenvatting van hetgeen in hun groepje is besproken.

Het VWS-ministerie gaat in de toekomst onder meer via een digitaal platform vaker patiënten om inbreng vragen. De bedoeling is dat daar dan interactie ontstaat. Twee mensen uit die doelgroep gaven direct aan mee te willen denken over de opzet van dat platform.
De verwachting is dat patiënten veel inbreng krijgen op het gebied van e-health.

Meer lezen?

Artikel in Zorgvisie: ‘Overheid moet ict standaard in zorg afdwingen’

Nieuwsbericht Open consultatie ‘MedMij afsprakenstelsel’

Website Informatieberaad Zorg