BroedplaatsZ is niet 'alleen maar' een plaats waar zorggebruikers hun ervaringen delen. Je deelgenoot maken van hun dagelijkse…

Graag wil ik mij even voorstellen: mijn naam is Inge Hartlief en als Pien Pioen kom ik regelmatig bij
mensen met dementie of mensen met een ernstige verstandelijke beperking op bezoek.
Pien is een contact-clown, ik ben opgeleid bij de Stichting miMakkus in Eindhoven en mag mij dan ook
miMakker noemen. Pien heeft weliswaar een rode neus, maar zij is geen clown van grappen en grollen,
wat zij probeert te doen is het maken van contact. Contact van hart tot hart. U kunt meer lezen over
Pien Pioen op mijn website www.pienpioen.nl .
Hieronder een van mijn ontmoetingen.

 

Een bezoek van Pien.
Al een aantal keren is Pien op bezoek geweest op deze huiskamer op de gesloten afdeling van het
verpleeghuis. Er woont een viertal dames en een heer die altijd heel blij met haar bezoek
zijn. Pien wordt van alle kanten bekeken en bewonderd: “Ooo, wat ben je mooi..” en ook wordt er
onderling gefluisterd: “Wat een dikke billen hee” ze!”. (Pien hee” namelijk haar achterste een beetje
aangezet met een kussentje) Eén van de dames tikt er soms speels tegen aan. Meneer hee” er ook al een
keertje in geknépen, zijn commentaar: “Oooh, maar dat is allemaal nep, d’r zitten watten in!”

Sinds een paar dagen woont er een nieuwe dame: ze zit strak aan tafel en lijkt geheel gevangen in haar
eigen wereldje, het lijkt onmogelijk contact met haar te maken. De vrolijke sfeer die er bij mijn
bezoeken altijd heerst lijkt aan haar voorbij te gaan. Tot Pien op een gegeven moment recht tegenover
haar gaat staan, haar armen spreidt en mevrouw met een stralende lach aankijkt: en dan, dan is er even
een moment van herkenning in de ogen van mevrouw en ook zij stráált en lacht. Heel even maar, dan
gaat het weer dicht…

Als ik later nog even met haar zoon sta te praten vertelt hij dat dit voor het eerst in lange tijd is dat hij
zijn moeder hee” zien lachen: hij is zó gelukkig met dat beeld, misschien wel haar laatste lach….
Dat is wat mijn werk als contact-clown, miMakker, zo waardevol maakt: enerzijds het maken van
contact met mensen met dementie of met een ernstige verstandelijke beperking, contact wanneer dit
bijna onmogelijk lijkt, anderzijds zo’n gesprek met een mantelzorger (ditmaal haar zoon) waaruit
blijkt hoe waardevol dit contact ook voor anderen is.

0