BroedplaatsZ is niet 'alleen maar' een plaats waar zorggebruikers hun ervaringen delen. Je deelgenoot maken van hun dagelijkse…

Je bent klaar voor het gevecht
maar ze zijn te laat

Jij loopt niet weg
en blijft
staan
Rug recht

Je bent klaar voor het gevecht
maar je ziet
Niemand, niks
dwalend zoek je
in steeds
dichtere mist

0