Kenmerken: pro-actief, breed maatschappelijk geëngageerd, hartelijk aan de natuur, creatief out-of-the-box denkend, cultuurminnend, kennisweetgraag, autodidact, analytisch, relativerend.  Hobby’s: lezen,…

Op 5 februari kwam –de toegankelijk overkomende- Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het zorgministerie, met twee collega’s op bezoek bij Amarant Groep in Breda. Ook waren er afgevaardigden van zorgkantoren/zorgverzekeraars. Zij allen kregen eerst een rondleiding zorgtechnologie door Innovatiecentrum Imagine voorgeschoteld. Daarna werd er gepraat over innovatie en waardecreatie: “Innovatie is iets dat goed is ontwikkeld (ergens anders) zelf succesvol implementeren.” Ook brachten verpleegkundigen twee cliëntcasussen in en was er aandacht voor welke uitdagingen Amarant Groep staat, zoals de arbeidsmarktproblematiek.

Verder gaf een cliënt een presentatie over medezeggenschap en wat een cliënt verwacht van zorgprofessionals. In zijn verhaal werd benadrukt dat ieder mens uniek is en het ronduit verdient om op die wijze door zorgbegeleiders benaderd te worden. Persoonlijke aandacht, serieus de tijd nemen voor elkaar, de ander begrip, steun en vertrouwen gunnen. “Het Duitse ‘Ich verstehe dich’ betekent niet alleen ‘Ik hoor wat je zegt’, maar tegelijkertijd: ‘Ik begrijp je.’ ”