Kenmerken: pro-actief, breed maatschappelijk geëngageerd, hartelijk aan de natuur, creatief out-of-the-box denkend, cultuurminnend, kennisweetgraag, autodidact, analytisch, relativerend.  Hobby’s: lezen,…

Als het goed is heb je in februari post ontvangen met een stempas voor de verkiezingen voor het waterschap. Bij de WaterschapsVerkiezingen op 18 maart worden door alle mensen in Nederland een aantal mensen uitgekozen voor meerdere waterschappen. Die verkozen mensen noemen we bestuursleden. Die bestuursleden mogen veel belangrijke beslissingen nemen en moeten veel regelen. De bestuursleden vormen samen het bestuur van een waterschap.
Iedere persoon op wie jij kan gaan stemmen, heeft zich aangesloten bij een groep. Zo’n groep noemen we een politieke partij. Politieke partijen verschillen van elkaar. Bijvoorbeeld: de ene partij kan willen dat het waterschap zo goedkoop mogelijk werkt; een andere partij kan willen dat er veel meer aandacht is voor de natuur.

Wat is een waterschap?
Een waterschap hoort bij de overheid. Het lijkt een klein beetje op een gemeente. Er zijn alleen al in jouw provincie 4 waterschappen.
Een waterschap heeft als belangrijke opdracht dat het heel veel regelt dat te maken heeft met water.
Om veilig te kunnen wonen, moeten de dijken zó sterk zijn dat ze ons goed beschermen tegen water. Er moet genoeg water zijn voor drinkwater, de landbouw de natuur en de recreatie. De boel mag natuurlijk niet overstromen. Het water moet schoon zijn. Daarom wordt afvalwater van huizen en bedrijven schoongemaakt in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap controleert regelmatig het oppervlaktewater. Dat is het water in vijvers, sloten, meren, kanalen en rivieren. Er is ook water onder de grond te vinden: grondwater noemen we dat. Daar moet niet te veel, maar ook niet te weinig van zijn. Dus: niet te nat, maar ook niet te droog. Verder zorgt het waterschap er ook nog voor dat er goed gevaren kan worden.
Door het werk van het waterschap kunnen we veilig wonen, kan de boer op zijn stuk grond werken en houden we de natuur mooi. Bovendien kun jij genieten van het water in je omgeving: er langs wandelen, er in zwemmen, in een boot varen, enzovoorts.

Het waterschap zorgt NIET voor het drinkwater, dat doet het drinkwaterbedrijf!

Wil je nog meer weten over water en het waterschap?  Kijk dan op:

www.DroppieWater.nl

Linkjes kieshulp:

https://BrabantseDelta.kieskompas.nl

https://Rivierenland.kieskompas.nl

https://Dommel.kieskompas.nl

https://aaenmaas.kieskompas.nl

Neem op woensdag 18 maart stempas en legitimatiebewijs mee naar de plek waar jij kunt gaan stemmen! Je kan jouw stem uitbrengen tussen half 8 ’s ochtends (07.30 uur) en 9 uur ’s avonds (21:00).