Onlangs werd Sensonate.nl gelanceerd. Hét digitale platform met informatie én inspiratie voor een beter leven voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking – via een optimale prikkelbalans. Op sensonate.nl vind je ervaringen, kennis en hulpmiddelen op het gebied van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Dat deze kennis breed beschikbaar komt is hard nodig. Veel mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben dagelijks last van prikkels. Door beter te begrijpen hoe mensen met autisme en een verstandelijke beperking prikkels beleven, kunnen ze de sensatie ervaren van een goed leven. Sensonate.nl biedt hiervoor de informatie én inspiratie!

Het verwerken van de continue stroom van geluiden, beelden, informatie en alle andere prikkels die op ons af komen vraagt om een adequaat ‘verwerkingssysteem’ in onze hersenen. Dat systeem filtert welke prikkels belangrijk zijn voor ons welzijn en welke niet, en zorgt ervoor dat we op een passende manier hierop reageren. Veel mensen met autisme ervaren echter problemen met deze prikkelverwerking in hun hersenen. In het bijzonder mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben hier vaak dagelijks last van.

Het platform biedt informatie voor mensen met autisme, hun ouders, begeleiders, leerkrachten en andere experts over hoe deze mensen prikkels ervaren, inspiratie over hoe anderen hiermee om gaan en gereedschappen om in specifieke situaties hulp te kunnen bieden.

Wetenschappelijke basis van Sensonate.nl

Sensonate.nl is het eindproduct van het participatief actie onderzoek De Sensatie van een Goed Leven (SGL). SGL is geïnitieerd en georganiseerd door Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) en gefinancierd door ZonMw. TGO is onderdeel van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG en vormt met onderzoek een brug tussen praktijk en wetenschap.

In SGL werken ruim 50 netwerkpartners samen, waaronder zorginstellingen, scholen en kennisinstituten en daarnaast een aantal ouders en mensen met autisme (met en zonder een verstandelijke beperking) . De NVA en de LFB organiseerden en coördineerden de inbreng van mensen met autisme en ouders. OQTOO en partners uit het netwerk Overstekend Wild ontwerpen en bouwen het eindproduct. Sensonate wordt gekoppeld aan autisme.nl en zal in ieder geval tot 2022 geborgd worden bij de NVA, mede met dank aan het Autisme Fonds en de Academische Werkplaats Autisme.

SGL-netwerk

Wat vind je op sensonate.nl?

Op sensonate vind je ervaringsverhalen, informatie en handvatten gericht op de vier doelen die zijn vastgesteld voor het eindproduct van De Sensatie van een Goed Leven:

  1. Kennis: Duidelijke uitleg in woord en beeld van begrippen rondom autisme, verstandelijke beperking, prikkels, prikkelverwerking en ‘een goed leven’;
  2. Ervaringen: Ervaringsverhalen die inspireren om anders te kijken naar gedrag en om signalen van onder- en overprikkeling eerder te herkennen en bespreekbaar te maken;
  3. Tips: Handvatten voor ouders, begeleiders en leerkrachten van mensen met autisme en een verstandelijke beperking, voor de dagelijkse begeleiding bij prikkelverwerking;
  4. Hulpmiddelen: verwijzingen naar vragenlijsten, methodieken en hulpmiddelen voor aanpak-op-maat bij hulpvragen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking.

De website is zo ingericht dat je via een filter kunt zoeken, zodat de informatie aansluit bij wat je nodig hebt.